Odpovede, vďaka ktorým budete mať pri výbere fotovoltiky jasno

Fotovoltika je jednou z najrýchlejšie rastúcich oblastí v obnoviteľných zdrojov energie, pretože ide o technológiu, ktorá prostredníctvom špeciálnych fotovoltických panelov využíva slnečné svetlo na výrobu cenovo dostupnejšej elektrickej energie. Pokiaľ teda aj vy uvažujete o tomto unikátnom systéme, určite by ste sa mali zoznámiť s jeho charakterom a základnými pravidlami, od ktorých závisí miera jeho efektivity.

Čo je fotovoltika?

Fotovoltika je technológia, ktorá konvertuje slnečné žiarenie priamo na elektrickú energiu pomocou fotovoltaických buniek. Špeciálne fotovoltaické panely fungujú na princípe fotoelektrického javu, ktorého vynálezcom sa stal v roku 1887 nemecký fyzik Heinrich Rudolf Hertz.

Panel sa skladá z univerzálnych buniek (fotovoltických článkov), vyrobených z mono alebo polykryštalických materiálov, ktoré, keď sú  osvetlené slnečným žiarením, majú schopnosť generovať elektrický prúd. Panelmi vyrobená elektrická energia môže slúžiť na pokrytie spotreby celej domácnosti, veľmi efektívne sú tieto systémy aj pre firmy, ktoré si tak môžu znížiť svoje prevádzkové náklady.

Čím sa systém líši od solárnych panelov?

Nesprávne pochopený rozdiel medzi fotovoltikou a solárnymi panelmi je často zdrojom zmätku. Solárne panely alebo kolektory sa výhradne používajú na ohrev vody, ktorá je zohrievaná v zásobníkoch a následne možná na použitie pri sprchovaní, kúpaní či umývaní riadu. Systém nie je alebo len v malej miere (na rozdiel od fotovoltiky) určený na vykurovanie.

Laicky povedané, solárne kolektory premieňajú slnečnú energiu iba na teplo, takže sa primárne  používajú na ohrev úžitkovej vody. Fotovoltické články majú schopnosť premeniť slnečnú energiu na elektrinu, ktorú si dokonca a vďaka špeciálnej batérii môžete ukladať.

Ovplyvňuje efektivitu panelov správna inštalácia?

Určte áno, správna inštalácia má zásadný vplyv na efektivitu systému a dokonca existuje niekoľko faktorov, ktoré treba zvážiť pri odbornej inštalácii fotovoltiky, ako je orientácia panelov, sklon, tienenie a umiestnenie. Správne umiestnenie a orientácia panelov môžu zvýšiť výkon systému a zabezpečiť optimálne využitie energie.

Odborné umiestnenie panelov môže predchádzať ich možnému vysokému zaťaženiu. Najmä počas zimy môže mokrý sneh na paneloch spôsobiť problémy, ktorými nie je len jeho vyššia hmotnosť, ale aj neschopnosť systému absorbovať slnečné žiarenie. Z tohto dôvodu je nutné vedieť panel inštalovať v správnom uhle, aby sneh bez problémov skĺzol.

Podobne to platí aj pri lístí zo stromov a iných prípadných nečistôt, ktoré môžu na paneli s nedostatočným sklonom uviaznuť a spôsobiť tienenie fotovoltických článkov, ktoré tak nie sú schopné generovať elektrickú energiu.

Virtuálna alebo fyzická batéria?

Pri výbere fotovoltaického systému sa často stretávame aj s otázkou virtuálnej alebo fyzickej batérie. Fyzická batéria je pod vašou úplnou kontrolou, pretože ide o fyzické zariadenie, ktoré síce zaberá priestor a vyžaduje si svoju údržbu a správne používanie či adekvátnu kapacitu.

Jej výhodou je, že vám poslúži v prípade výpadku elektrickej energie, bez účtovania distribučných poplatkov. Zariadenie má tiež svoju životnosť, väčšinou osem až deväť rokov. Komplikáciou môže byť vyššia počiatočná investícia.

Na druhej strane, virtuálna batéria je softvérové riešenie, ktoré umožňuje prepojenie solárneho systému s elektrickou sieťou a využíva ju ako „virtuálnu batériu“ bez dodatočného potrebného miesta v dome. Nakoľko ide o softvér, nikde sa batéria neinštaluje, takže aj počiatočné náklady sú v tomto prípade nižšie. Odpadá vám tiež nutnosť údržby a obavy o životnosť zariadenia.

Za odoberanie uloženej elektrickej energie v tomto type batérie si však môžu od vás distribučné spoločnosti účtovať určité poplatky.

Ako vidíte, pri výbere fotovoltického systému je dôležité zvážiť množstvo faktorov a zodpovedať si tie najzákladnejšie otázky, na základe čoho potom môžete využitie vyrobenej elektrickej energie a systém optimalizovať tým najlepším spôsobom.

Zdroj obrázka: slavun/AdobeStock.com

Ohodnotiť článok

Najnovšie články

Podobné články