Psychické zdravie a závislosť na hazardných hrách: Ako spoznať a riešiť problém v rodine

V dnešnej dobe je závislosť na hazardných hrách čoraz častejším problémom, ktorý môže mať devastujúci vplyv na jednotlivca aj jeho rodinu. V tomto článku sa zameriame na psychické zdravie a závislosť na hazardných hrách. Čítajte ďalej a dozviete sa tiež návod na to, ako spoznať varovné signály a efektívne riešiť tento problém v rodinnom prostredí.

Čo je závislosť na hazardných hrách?

Závislosť na hazardných hrách je stav, kedy jedinec stráca kontrolu nad svojím hraním a pokračuje v hraní napriek negatívnym dôsledkom.

Tento typ závislosti sa vyznačuje pretrvávajúcou túžbou hrať, neschopnosťou obmedziť čas strávený hraním a narastajúcimi finančnými problémami.

Vývoj závislosti môže začínať ako nevinná zábava, ktorá postupne prerastie do nutkavej potreby hrať, čím sa jedinec dostáva do začarovaného kruhu.

Rizikové faktory

Rizikové faktory pre rozvoj závislosti na hazardných hrách zahŕňajú genetickú predispozíciu, prítomnosť iných duševných porúch (napr. depresie alebo úzkosti), sociálne a ekonomické faktory, a osobnostné črty ako impulzívnosť a nízka schopnosť sebaregulácie.

Externé faktory, ako napríklad jednoduchý prístup k hazardným hrám a agresívne marketingové stratégie kasín, tiež zohrávajú významnú úlohu.

Vplyv na psychické zdravie

Závislosť na hazardných hrách má závažné emocionálne a psychické dôsledky. Postihnutí jedinci často prežívajú pocit viny, hanby a beznádeje.

Neustála túžba hrať vedie k narastajúcemu stresu, ktorý môže spôsobiť výrazné zhoršenie celkového psychického zdravia. Psychická záťaž spojená s finančnými problémami a rozpadom sociálnych vzťahov môže prehĺbiť pocit izolácie a bezmocnosti.

Spojenie s depresiou, úzkosťou a stresom

Jedinci so závislosťou na hazardných hrách často trpia depresiou a úzkosťou. Depresia môže byť dôsledkom finančných ťažkostí, straty sociálnych kontaktov a sebaúcty.

Úzkosť sa môže objaviť ako reakcia na narastajúci dlh a strach z odhalenia problému.

Tieto psychické poruchy môžu vzájomne prehlbovať závislosť, čím sa vytvára bludný kruh, ktorý je ťažké prelomiť.

Ako spoznať problém s gamblingom – Varovné signály

Varovné signály, že niekto v rodine môže mať problém s hazardom, zahŕňajú časté hranie a prehnané výdavky na hazardné hry.

Jedinec môže začať skrývať svoju činnosť, byť tajnostkársky o svojich aktivitách a financiách.

Často sa objavuje podráždenosť, najmä keď je konfrontovaný alebo keď nemôže hrať. Finančné problémy, ako neustále dlhy a nemožnosť splácať záväzky, sú jasným indikátorom závislosti.

Tipy na otvorenú komunikáciu s postihnutým členom rodiny

Komunikácia s členom rodiny, ktorý má problém s hazardom, by mala byť empatická a podporujúca.

Dôležité je neobviňovať a nekritizovať, ale skôr vyjadriť obavy a ponúknuť pomoc. Otvorený rozhovor by mal zahrnovať konkrétne príklady problematického správania a jeho dôsledkov, a zároveň by mal poskytnúť bezpečné prostredie na vyjadrenie pocitov a obáv postihnutého člena rodiny.

Riešenia a podpora

Liečba závislosti na hazardných hrách môže zahŕňať individuálnu alebo skupinovú terapiu, kognitívno-behaviorálnu terapiu a v niektorých prípadoch aj medikamentóznu liečbu.

Odborníci môžu pomôcť jedincovi identifikovať spúšťače, vyvinúť stratégie na zvládanie nutkania hrať a zlepšiť schopnosti riešiť problémy.

Podporné skupiny a organizácie

Existuje mnoho podporných skupín a organizácií, ktoré poskytujú pomoc ľuďom so závislosťou na hazardných hrách. Skupiny ponúkajú podporu prostredníctvom skupinových stretnutí, kde si jedinci môžu vymieňať skúsenosti a získať emocionálnu podporu od ľudí, ktorí prechádzajú podobnými problémami.

Pre ľudí, ktorí potrebujú okamžitú pomoc alebo poradenstvo, je k dispozícii Linka pomoci pre problémy s hraním. Táto linka je zriadená s cieľom prevencie a boja proti závislosti na hazardných hrách a je určená nielen pre ľudí, ktorí majú problémy s hraním, ale aj pre ich rodinných príslušníkov a známych. Prevádzkuje ju Centrum pre liečbu drogových závislostí na Hraničnej 2 v Bratislave.

Centrum poskytuje odbornú pomoc v oblasti prevencie, diagnostiky a liečby závislostí a je príspevkovou organizáciou Ministerstva zdravotníctva SR. Linka je bezplatná a prevádzkovaná od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00 hod. Na čísle 0800 800 900 je vždy k dispozícii vyškolený terapeut, ktorý poskytuje krízové poradenstvo a emocionálnu podporu.

Vytváranie podporného domáceho prostredia

Vytvorenie podporného prostredia doma je kľúčové pre zotavenie. Rodina môže pomôcť tým, že vytvorí stabilné a bezpečné prostredie, kde závislý jedinec nebude vystavený pokušeniu hrať. Stanovenie jasných pravidiel, otvorená komunikácia a spoločné trávenie času môžu posilniť rodinné väzby a podporiť proces uzdravenia.

Hranie na overených kasínach

Aby sa predišlo podvodom a ďalším rizikám spojeným s neoverenými hazardnými platformami, je dôležité hrať iba na overených kasínach. Napríklad web oficialnekasina.sk poskytuje zoznam licencovaných a regulovaných kasín, kde môžu hráči bezpečne hrať. Používanie overených kasín minimalizuje riziko podvodov a zabezpečuje, že hry sú spravodlivé a transparentné.

Pripomíname, že zodpovedné hranie je kľúčové a je dôležité si uvedomiť, kedy prestať a vyhľadať pomoc, ak hranie prestane byť zábavou a stane sa problémom.

5/5 - (1 vote)

Najnovšie články

Podobné články