Ako sa píše národnosť: Správne pravidlá a príklady

Písanie národností v slovenčine môže byť niekedy zložité. Je dôležité vedieť, kedy a ako použiť veľké začiatočné písmeno, ako správne skloňovať a aké sú výnimky. Tento článok vám poskytne prehľad základných pravidiel a príkladov, aby ste sa v tejto téme vedeli lepšie orientovať.

Čo sa dnes dozviete?

 • Názvy národností v slovenčine sa píšu s veľkým začiatočným písmenom.
 • Pri písaní národností je dôležité dodržiavať gramatický rod a číslo.
 • Existujú výnimky a špecifiká, ktoré je potrebné si zapamätať.
 • Časté chyby zahŕňajú nesprávne použitie veľkých písmen a zámienku rodu a čísla.
 • Písanie národností sa môže líšiť v iných jazykoch, ako je čeština, angličtina či nemčina.

Pravidlá písania národností v slovenčine

V slovenčine sa názvy národností píšu s veľkým začiatočným písmenom. To platí pre všetky národnosti, bez ohľadu na ich pôvod. Napríklad: Slovák, Maďar, Nemec.

Gramatický rod a číslo

Názvy národností sa menia podľa gramatického rodu a čísla. Pre mužský rod používame iné tvary ako pre ženský rod. Napríklad: Slovák (muž), Slovenka (žena). Rovnako sa menia aj v množnom čísle: Slováci (muži), Slovenky (ženy).

Výnimky a špecifiká

Existujú aj výnimky a špecifiká, ktoré je potrebné si zapamätať. Niektoré národnosti majú špecifické tvary, ktoré sa líšia od bežných pravidiel. Napríklad: Srb, Lužický Srb, Protobulhar. Tieto výnimky je dobré si osvojiť, aby sme sa vyhli chybám.

Písanie národností môže byť zložité, ale s dodržiavaním pravidiel sa dá ľahko zvládnuť.

Ako sa píšu národnosti v mužskom a ženskom rode

Príklady zo Slovenska

V slovenčine sa názvy národností menia podľa rodu. Mužské a ženské formy sa často líšia koncovkou. Napríklad:

 • Muž: Slovák
 • Žena: Slovenka

V množnom čísle sa používajú tvary:

 • Muži: Slováci
 • Ženy: Slovenky

Príklady z Česka

Podobne ako v slovenčine, aj v češtine sa názvy národností menia podľa rodu. Príklady zahŕňajú:

 • Muž: Čech
 • Žena: Češka

V množnom čísle:

 • Muži: Češi
 • Ženy: Češky

Príklady z iných krajín

V iných jazykoch sa názvy národností tiež menia podľa rodu. Tu sú niektoré príklady:

Nemecko:

 • Muž: Nemec
 • Žena: Nemka
 • Muži: Nemci
 • Ženy: Nemky

Francúzsko:

 • Muž: Francúz
 • Žena: Francúzka
 • Muži: Francúzi
 • Ženy: Francúzky

Taliansko:

 • Muž: Talian
 • Žena: Talianka
 • Muži: Taliani
 • Ženy: Talianky

Španielsko:

 • Muž: Španiel
 • Žena: Španielka
 • Muži: Španieli
 • Ženy: Španielky

Písanie národností v rôznych jazykoch môže byť zložité, ale základné pravidlá sú často podobné. Dôležité je poznať správne tvary pre každý rod a číslo.

Písanie národností v jednotnom a množnom čísle

Jednotné číslo

Pri písaní národností v jednotnom čísle je dôležité dbať na správne použitie gramatického rodu. Názvy národností sa píšu s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad:

 • Slovák (muž)
 • Slovenka (žena)
 • Čech (muž)
 • Češka (žena)

Množné číslo

V množnom čísle sa názvy národností menia podľa rodu a čísla. Príklady zahŕňajú:

 • Slováci (muži)
 • Slovenky (ženy)
 • Češi (muži)
 • Češky (ženy)

Špeciálne prípady

Existujú aj špeciálne prípady, kde sa názvy národností môžu líšiť. Napríklad, pri zmiešaných skupinách sa často používa mužský tvar v množnom čísle. Ak je skupina zložená z mužov aj žien, použijeme mužský tvar:

V skupine boli Slováci a Češi.

Tieto pravidlá pomáhajú udržiavať konzistenciu a správnosť v písaní národností.

Časté chyby pri písaní národností

Jednou z najčastejších chýb je nesprávne použitie veľkých písmen. Názvy národností sa v slovenčine píšu s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad: Slovák, Maďar, Čech. Mnohí ľudia však píšu tieto názvy s malým písmenom, čo je nesprávne.

Ďalšou častou chybou je zámienka rodu a čísla. Národnosti sa menia podľa gramatického rodu a čísla. Napríklad: Slovák (muž), Slovenka (žena), Slováci (množné číslo). Je dôležité si uvedomiť tieto rozdiely a správne ich používať.

Skloňovanie národností môže byť zložité. Mnohí robia chyby pri skloňovaní, najmä v genitíve a datíve. Napríklad: bez Slováka (genitív), k Slovákovi (datív). Je potrebné si osvojiť správne tvary a používať ich v praxi.

Písanie národností môže byť náročné, ale s trochou praxe a pozornosti sa dá vyhnúť častým chybám.

Ako sa píšu národnosti v iných jazykoch

Čeština

V češtine sa názvy národností píšu podobne ako v slovenčine. Používajú sa veľké začiatočné písmená. Napríklad: Slovák, Čech, Maďar. Pri písaní názvov jazykov sa však používajú malé písmená, napríklad: slovenčina, čeština, maďarčina.

Angličtina

V angličtine sa názvy národností píšu s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad: Slovak, Czech, Hungarian. Rovnako aj názvy jazykov sa píšu s veľkým začiatočným písmenom: Slovak, Czech, Hungarian.

V angličtine je dôležité pamätať na to, že veľké písmená sa používajú aj pri názvoch jazykov.

Nemčina

V nemčine sa názvy národností píšu s veľkým začiatočným písmenom. Napríklad: Slowake, Tscheche, Ungar. Názvy jazykov sa však píšu s malým začiatočným písmenom: slowakisch, tschechisch, ungarisch.

Nemčina má svoje špecifiká, ktoré je potrebné dodržiavať pri písaní národností a jazykov.

Historické a geografické názvy národností

Historické názvy národností sa často menili v priebehu času. Niekedy sa používali názvy, ktoré dnes už nepoznáme alebo nepoužívame. Napríklad, starovekí Gréci nazývali Egypťanov „Aigyptioi“. V stredoveku sa používali názvy ako „Sasi“ pre Nemcov alebo „Frankovia“ pre Francúzov.

Geografické názvy

Geografické názvy národností sú často odvodené od miest, regiónov alebo krajín. Napríklad, obyvatelia Slovenska sú Slováci, zatiaľ čo obyvatelia Česka sú Česi. Tieto názvy sa môžu líšiť v závislosti od jazyka a kultúry.

Zmeny v priebehu času

Názvy národností sa menili aj v závislosti od historických udalostí. Počas kolonizácie sa mnohé národy premenovali alebo dostali nové názvy. Napríklad, pôvodní obyvatelia Ameriky boli nazývaní Indiáni, čo je názov, ktorý vznikol omylom. Dnes sa často používajú názvy ako „domorodí Američania“ alebo „prví národy“.

Je dôležité si uvedomiť, že názvy národností nie sú statické a môžu sa meniť v závislosti od historických a geografických okolností.

Často kladené otázky

Ako sa píšu názvy národností v slovenčine?

Názvy národností v slovenčine píšeme s veľkým začiatočným písmenom, napríklad Slovák, Slovenka.

Ako sa menia názvy národností podľa rodu a čísla?

Názvy národností sa menia podľa gramatického rodu (mužský a ženský) a čísla (jednotné a množné). Napríklad: Slovák (muž), Slovenka (žena), Slováci (množné číslo).

Existujú nejaké výnimky pri písaní národností?

Áno, existujú niektoré výnimky a špecifiká, ktoré sa treba naučiť. Napríklad historické názvy alebo názvy obyvateľov niektorých regiónov.

Ako sa píšu národnosti v iných jazykoch?

V iných jazykoch sa pravidlá môžu líšiť. Napríklad v angličtine sa národnosti píšu s veľkým začiatočným písmenom, rovnako ako v slovenčine.

Aké sú časté chyby pri písaní národností?

Časté chyby zahŕňajú nesprávne použitie veľkých písmen, zámenu rodu a čísla a chyby v skloňovaní.

Ako sa správne píšu národnosti v množnom čísle?

V množnom čísle píšeme národnosti s veľkým začiatočným písmenom a meníme koncovky podľa gramatických pravidiel. Napríklad: Slováci, Česi, Nemci.

Záver

Správne písanie národností je dôležité pre zachovanie jazykovej kultúry a presnosti. V slovenčine sa názvy národností píšu s veľkým začiatočným písmenom a menia sa podľa rodu a čísla. Je potrebné si uvedomiť, že tieto pravidlá nám pomáhajú lepšie sa dorozumievať a vyjadrovať úctu k jednotlivým národom. Dúfame, že tento článok vám poskytol užitočné informácie a príklady, ktoré vám pomôžu pri správnom písaní národností v každodennom živote.

5/5 - (1 vote)

Najnovšie články

Podobné články