Ako opraviť upchatý záchod? (Návod)

Upchatý záchod je bežný problém, ktorý môže spôsobiť veľké nepohodlie. Existuje niekoľko príčin upchatia, ako napríklad nesprávne používanie toaletného papiera, používanie nevhodných materiálov alebo problémy so splachovaním. Avšak existujú aj rýchle a efektívne spôsoby, ako odstrániť upchatie v záchode. Tu je niekoľko kľúčových záverov:

Čo sa dozviete?

 • Použitie sanitárnej hadice je účinný spôsob odstránenia upchatia v záchode.
 • Chemické prostriedky na odstránenie upchatia môžu byť účinné, ale je potrebné ich používať opatrne.
 • Mechanické odstránenie upchatia pomocou pumpy je ďalšou možnosťou.
 • Správne používanie toaletného papiera môže zabrániť upchatiu v záchode.
 • Výber vhodných materiálov je dôležitý pre prevenciu upchatia v záchode.

Príčiny upchatého záchoda

Nesprávne používanie toaletného papiera

Nadmerné používanie toaletného papiera môže byť jednou z hlavných príčin upchatia v záchode. Často sa stáva, že ľudia používajú príliš veľa toaletného papiera naraz, čo môže spôsobiť upchatie potrubia.

Je dôležité si uvedomiť, že aj keď je toaletný papier biologicky rozložiteľný, veľké množstvo naraz môže spôsobiť problémy. Preto je dôležité používať správne množstvo toaletného papiera a postupovať opatrne.

Ak máte problémy s upchatím v dôsledku používania toaletného papiera, môžete vyskúšať nasledujúce kroky:

 1. Postupujte postupne a používajte menšie množstvo toaletného papiera naraz.
 2. Ak sa upchávka opakuje, skúste použiť špeciálny toaletný papier určený pre citlivé potrubie.
 3. V prípade, že problém pretrváva, je vhodné kontaktovať odborníka na opravu potrubia.

Upchatie v dôsledku používania nevhodných materiálov

Pri upchatíach v záchode často dochádza v dôsledku používania nevhodných materiálov. Niektoré z týchto materiálov môžu byť príliš hrubé alebo nedostatočne rozpustné, čo môže spôsobiť zablokovanie potrubia.

Preto je dôležité vyberať toaletný papier a iné materiály, ktoré sú špeciálne navrhnuté pre použitie v záchode. Tieto materiály sú zvyčajne jemné, rozpustné a šetrné k životnému prostrediu.

Ak si nie ste istí, či je váš toaletný papier vhodný, môžete skontrolovať jeho vlastnosti na obale alebo sa poradiť s odborníkom.

Preventívne opatrenia, ako je správne používanie toaletného papiera a výber vhodných materiálov, môžu výrazne znížiť riziko upchatia v záchode. Pravidelná údržba splachovacieho systému je tiež dôležitá, aby sa predišlo vzniku závažnejších problémov.

Ak sa vám však stane, že sa záchod upchá, existujú rýchle spôsoby, ako ho odstrániť.

Môžete použiť sanitárnu hadicu, chemické prostriedky na odstránenie upchatia alebo mechanické odstránenie pomocou pumpy. Je však dôležité používať tieto metódy opatrne a dodržiavať návody výrobcu, aby sa predišlo poškodeniu potrubia.

Problémy so splachovaním

Problémy so splachovaním sú častou príčinou upchatia v záchode. Jedným z hlavných problémov je nedostatočná sila splachu, čo môže byť spôsobené napríklad zlou údržbou splachovacieho systému.

Ďalším problémom môže byť nedostatočné množstvo vody pri splachovaní, čo neumožňuje dostatočné odplavenie odpadu. Ak sa s týmito problémami stretávate, môžete vyskúšať nasledujúce tipy:

 • Skontrolujte, či je splachovací systém správne nastavený a či nie sú žiadne poruchy.
 • Zvýšte množstvo vody pri splachovaní, ak je to možné.
 • V prípade potreby použite špeciálne prostriedky na čistenie splachovacieho systému.

Ak sa problémy so splachovaním opakujú, je vhodné kontaktovať odborníka na opravu a údržbu splachovacieho systému.

Prevencia upchatia v záchode

Správne používanie toaletného papiera

Správne používanie toaletného papiera je kľúčové pre prevenciu upchatia v záchode. Tu je niekoľko tipov, ako správne používať toaletný papier:

 • Nepoužívajte nadmerné množstvo papiera: Používajte len dostatočné množstvo papiera na dôkladné očistenie. Nadmerné množstvo papiera môže spôsobiť upchatie.
 • Nevháňajte papier do záchodovej misy: Papier by mal byť opatrne vložený do záchodovej misy a následne spláchnutý.
 • Používajte kvalitný a rozpustný papier: Vyhýbajte sa používaniu hrubého alebo nekvalitného papiera, ktorý sa môže ťažšie rozpustiť a spôsobiť upchatie.

Ak dodržíte tieto jednoduché tipy, minimalizujete riziko upchatia v záchode.

Výber vhodných materiálov

Pri výbere materiálov na použitie v záchode je dôležité zvoliť vhodné a rozložiteľné materiály, ktoré nebudú spôsobovať upchatie. Tu je niekoľko tipov na vhodné materiály:

 • Biologicky rozložiteľný toaletný papier je najlepšou voľbou, pretože sa rýchlo rozpadá a neupcháva potrubie.
 • Používanie vlhčeného toaletného papiera môže byť tiež užitočné, pretože pomáha pri lepšom čistení a zabraňuje tvorbe upchatia.
 • Je vhodné vyhnúť sa používaniu silných chemikálií alebo iných nevhodných materiálov, ktoré môžu spôsobiť upchatie.

upchatý záchod

Ak sa rozhodnete použiť iné materiály, uistite sa, že sú vhodné pre použitie v záchode a nebudú spôsobovať problémy so splachovaním.

Pravidelná údržba splachovacieho systému

Pravidelná údržba splachovacieho systému je kľúčová pre prevenciu upchatia v záchode. Tu sú niektoré dôležité kroky, ktoré môžete podniknúť:

 • Pravidelné čistenie splachovacieho systému a potrubia pomáha odstraňovať nahromadené nečistoty a zabraňuje ich ucpávaniu.
 • Kontrola ventilov a tesnení je dôležitá pre správne fungovanie splachovacieho systému. Ak sú ventily alebo tesnenia poškodené, môže to spôsobiť problémy so splachovaním a upchatie.
 • Správne používanie splachovacieho systému je tiež dôležité. Uistite sa, že používate primerané množstvo vody a nevhadzujete do záchoda nevhodné predmety.

Ak dodržiavate tieto kroky pravidelnej údržby, môžete minimalizovať riziko upchatia v záchode a zabezpečiť jeho správne fungovanie.

Ako opraviť upchatý záchod

Použitie sanitárnej hadice

Použitie sanitárnej hadice je jedným z rýchlych spôsobov odstránenia upchatia v záchode. Tento postup je vhodný v prípade, keď sa upchatie nachádza v blízkosti vývodu vody. Dôležité je zvoliť správnu hadicu, ktorá je dostatočne dlhá a flexibilná, aby sa dala ľahko manipulovať.

Pred použitím hadice je potrebné ju dôkladne opláchnuť vodou. Následne ju vložte do otvoru v záchode a pomaly ju posúvajte smerom k upchatiu. Keď dosiahnete upchatie, začnite postupne stláčať spúšť na hadici, aby sa voda pod tlakom dostala do upchatia a ho vypláchla.

Ak sa upchatie neodstráni, môžete postup opakovať alebo vyskúšať iný spôsob odstránenia.

Ako opraviť upchatý záchod pomocou chemických prostriedkov

Pri upchatí v záchode je možné použiť chemické prostriedky na jeho odstránenie.

Tieto prostriedky sú zvyčajne dostupné vo forme kvapaliny alebo prášku a obsahujú chemické látky, ktoré pomáhajú rozpúšťať upchatie.

Dôležité je však dodržiavať pokyny na obale a dbať na bezpečnostné opatrenia pri manipulácii s týmito prostriedkami. Pri použití chemických prostriedkov je potrebné postupovať nasledovne:

 • Nalejte odporúčané množstvo chemického prostriedku do záchodu a nechajte ho pôsobiť podľa pokynov na obale.
 • Po uplynutí stanoveného času opláchnite záchod a skontrolujte, či sa upchatie rozpustilo.
 • Ak sa upchatie neodstráni, môžete postup zopakovať alebo vyskúšať iný spôsob odstránenia.

Mechanické odstránenie upchatia pomocou pumpy

Mechanické odstránenie upchatia pomocou pumpy je jedným z najefektívnejších spôsobov, ako rýchlo a účinne odstrániť upchatie v záchode.

Pri použití pumpy je dôležité postupovať opatrne a dodržiavať nasledujúce kroky:

 1. Pripravte si pumpy – Uistite sa, že máte k dispozícii vhodnú pumpu na odstránenie upchatia. Zabezpečte si aj ochranné rukavice a prípadne ochranné okuliare.
 2. Vytvorte tesný uzáver – Umiestnite pumpu do otvoru záchodu a uistite sa, že vytvoríte tesný uzáver medzi pumpou a otvorom.
 3. Pumpujte opatrne – Pomaly a opatrne pumpujte, aby sa vytvoril tlak a upchatie sa uvoľnilo. Buďte trpezliví a opakujte tento krok niekoľkokrát, ak je to potrebné.

Ak aj napriek použitiu pumpy upchatie nezmizne, odporúča sa kontaktovať odborníka na sanitárne zariadenia, aby sa predišlo ďalším problémom.

Často kladené otázky

Aké materiály by som mal používať na záchode?

V záchode by ste mali používať iba toaletný papier a biologicky rozložiteľné materiály. Vyhnite sa používaniu papiera alebo iných nevhodných materiálov.

Ako môžem zabrániť upchatiu záchoda?

Môžete zabrániť upchatiu v záchode správnym používaním toaletného papiera, výberom vhodných materiálov a pravidelnou údržbou splachovacieho systému.

Aké chemické prostriedky môžem použiť na odstránenie upchatia v záchode?

Existuje niekoľko chemických prostriedkov na odstránenie upchatia v záchode, ako napríklad špeciálne čistiace prostriedky alebo rozpúšťadlá. Je dôležité dodržiavať návod na použitie a bezpečnostné opatrenia.

Ako použiť sanitárnu hadicu na odstránenie upchatia?

Sanitárnu hadicu vložte do záchody a postupne ju posúvajte dopredu a dozadu, aby ste uvoľnili upchatie. Potom spláchnite záchod a opakujte podľa potreby.

Ako použiť pumpu na odstránenie upchatia v záchode?

Pripojte pumpu k záchode a vytvorte tlak pomocou pumpovania. Tlak by mal pomôcť rozpúšťať upchatie a umožniť jeho odstránenie. Nezabudnite spláchnuť záchod po použití.

Záver

V článku sme sa zaoberali rýchlymi a efektívnymi spôsobmi odstránenia upchatia v záchode. Našli sme niekoľko príčin upchatia, ako je nesprávne používanie toaletného papiera, používanie nevhodných materiálov a problémy so splachovaním.

Preto sme sa venovali aj prevencii upchatia, ako je správne používanie toaletného papiera, výber vhodných materiálov a pravidelná údržba splachovacieho systému.

V prípade upchatia sme odporučili použitie sanitárnej hadice, chemických prostriedkov na odstránenie upchatia a mechanické odstránenie pomocou pumpy. Je dôležité si uvedomiť, že prevencia je kľúčová a pravidelná údržba je nevyhnutná pre správne fungovanie záchodov. Dúfame, že tieto informácie vám pomôžu vyhnúť sa problémom s upchatím v záchode a udržať ho v čistom a funkčnom stave.

Ohodnotiť článok

Najnovšie články

Podobné články